IDOS-opiniepeiling: Regering en Bouterse NDP krijgen van duizend geënquêteerden een vier

NDP blijft favoriet bij Javanen, creolen, marrons en inheemsen Inheemse kiezers geven naast de NDP, alleen voorkeur aan de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging Het Instituut voor Dienstverlening Onderzoek en Studiebegeleiding (IDOS) heeft in de maanden november en december 2017 opiniepeilingen uitgevoerd. Voor dat IDOS-Omnibus onderzoek, zijn 1.000 personen via een vragenlijst geïnterviewd. De peiling heeft plaatsgevonden in de ressorten in de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne en Nickerie. Dit meldt het Dagblad Suriname maandag 12 februari 2018. Aan de geïnterviewden werden enkele vragen gesteld, zoals: Op welke dag van de maand heeft u het gevoel dat u niet meer uit komt met het geld dat u maandelijks ter beschikking heeft? Welk cijfer zou u de regering geven voor de manier waarop ze het land regeren? Welk cijfer zou u de President geven voor de manier waarop het land geregeerd wordt? Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden welke partij zou dan uw meeste sympathie genieten? IDOS heeft haar analyse gemaakt naar regio/leeftijd/etniciteit/opleiding en inkomen. Het gemiddelde antwoord van de 1.000 geënquêteerden is dat die tegen de 15e van de maand al aanvoelen dat zij niet meer uitkomen met het geld dat zij maandelijks ter beschikking hebben. De regering kreeg het gemiddelde cijfer van vier. De president kreeg ook een gemiddelde cijfer van vier. 36,40 % Van de 1.000 personen weet niet op wie zij zullen stemmen, 15,70% zou niet stemmen. Het blijkt dat de NDP bij deze opiniepeiling iets achter staat. De VHP zou 15,70% van de stemmen trekken, wat 1,70% meer is dan de NDP. De NDP zou 14,30% van de stemmen krijgen. Daarna volgt de NPS met 4,40% van de stemmen. De rest van de stemmen gaat naar de PALU, ABOP, BEP, HVB, (Sapoen), PL en KTPI. PALU en KTPI zouden de minste stemmen werven. SPA en DA91 blijken hier niet te zijn meegenomen.

Het uitgangspunt in het gangbaar marktonderzoek was, dat de meeste mensen wonen in het kustgebied. Plaatsen als Albina, Moengo, Pokigron aandoen zou de kosten drastisch verhogen vanwege transport en moeilijkheidsgraad. Saramacca (Oostwest) en Para, Coronie waren evenwel een optie. Interviews werden ‘face to face’ afgenomen met behulp van een gestructureerde vragenlijst. IDOS gaat uit van een ongeveer 3% onzekerheidsmarge. NDP blijft favoriet bij Javanen, creolen, marrons en inheemsen Circa 44.7% van de Javaanse kiezers weet niet op wie hij zijn stem zal uitbrengen. Van de 1.000 geïnterviewde personen bleken 170 personen Javaanse kiezers te zijn, 11.2% uit deze groep gaat niet naar de stembus. Opmerkelijk is dat 9.4% van de geënquêteerde Javanen nog steeds kiest voor de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse. De Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo, die traditioneel al jaren het grootste Javaanse politieke blok vormt, krijgt aandacht van slechts 5.3% van de Javaanse kiezers. Met 7.8% is de PL het meest geliefd bij personen met de leeftijdscategorie van 60 jaar en hoger, terwijl slechts 1.1% van de jongeren (18-23 jaar) interesse toont in ‘de partij die nooit slaapt’. De NDP blijft met 15.1% nog steeds favoriet onder jonge kiezers. Over het algemeen kiest 14.3% van de geënquêteerde personen nu voor de NDP. In vergelijking met 2016 is dat een terugval van 2.8%. Bij de NDP, die momenteel 26 van de zetels in het parlement bezet houdt, is het opmerkelijk dat zij ook favoriet is bij creolen, marrons en inheemsen. Zeker 24,4% van de geënquêteerde creolen, 15.3% van de marrons, 38.1% van de inheemsen en 19.3% van gemengde personen brengt zijn stem op de paarse partij uit. Opmerkelijk is ook dat 37% van de creolen, 45.8% van de marrons en 33.3% van de inheemsen nog niet weten op wie zij gaan stemmen. Inheemse kiezers geven naast de NDP, alleen voorkeur aan de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging van Raymond Sapoen en Mike Noersalim. In Paramaribo blijkt de NDP het sterkst te zijn in de ressorten Blauwgrond (33.3%), Rainville (17.5%), Munder (25%), Flora (20.8%), Welgelegen (13.6%), Latour (13.2%), Beekhuizen (17.5%) en Pontbuiten. In Wanica, waar de partij 3 van de 7 zetels beheert, is de sterkte te zien in Houttuin (15%), Lelydorp (20.5%), De Nieuwe Grond (15.4%), Saramaccapolder (22%) en Kwatta (29.7%). In Nickerie is dat in het ressort Wageningen (33.3%), terwijl in Commewijne de sterkte van de NDP in Alkmaar met 22.6% niet is weg te denken.


Posted by Suriname Mirror

Bron:

http://suriname-mirror.blogspot.com/2018/02/idos-opiniepeiling-regering-en-bouterse.html


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive

Search By Tags

No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon